Doorzoek de website

Contact

Edsel Selberie
Loggerhof 129. 1034 CG Amsterdam.

06-16408368

nez_perce@hotmail.com

                         De kloof tussen twee gebroeders.

Zijn er wel verschillen tussen de nazaten van de tot slaaf gemaakte uit Suriname en die uit de Antillen.Waarom gaan de Surinaamse Nederlanders anders dan de Antilliaanse Nederlanders wel bewust om met het salvernijverleden en de erfenis daarvan, dat eigenlijk een stukje geschiedenis is die beide bevolkingsgroepen aangaat.

Ik zal proberen hierop een licht te doen schijnen aan de hand van een aantal feiten en vergelijkingen.Het is zeker zo dat de Nederlanders van Surinaamse afkomst bewuster omgaan met de geschiedenis van onze voorouders.Daarentegen tonen de Nederlanders van Antilliaanse afkomst weinig tot geen belangstelling voor deze stuk geschiedenis,zij denken dat men het verleden maar met rust moet laten en dat we gewoon moeten leven in het hier en nu. Dus wat dit betreft zijn er zeker grote verschillen tussen deze twee gebroeders.Maar al heel vroeg wisten de voormalige Antillianen dat er iets niet klopt met de viering en herdenking van 1 juli 1863.In plaats daarvan herdenken en vieren ze 17 augustus de dag dat hun voorouders onder leiding van Tula in opstand waren gekomen voor hun rechten als mens en hun vrijheid.Beide landen uit de kolonies van Nederland hadden opdracht gekregen om een lied te schrijven om te zingen bij de wettelijke afschaffing van de slavernij Nederland.Ik zal hierbij een voorbeeld van beide liederen met hun vertalingen publiceren om de verschillen te laten zien tussen de twee gebroeders. Het eerste liedje is het lied van Curacao.

Biba biba biba biba Wilum Derde
Biba biba biba biba Wilum Derde
Ma parse Willem Derde
Bo tin idea di frega nos
Ma pa bo frega nos
Bo bai frega bo mama

Leve Willem de Derde
Leve Willem de Derde
Maar Willem de Derde
Het lijkt alsof je ons in de maling wilt nemen
Voordat je ons in de maling neemt
Probeer het maar met je moeder

Het tweede liedje is het lied van Suriname.

Gi Koning WILLEM
Bigi nem, 
En tjari tangi kon! 
Kom singi swite, 
Prijzi hem, 
A doe wan bigi boen; 
A potti ala ningre fri, 
A poeloe wi na sjem. 
Da diri Konoe Willem Dri, 
Oh Gado, blessi hem!

Des Konings naam zij 
hooggeacht
Den Koning dank gebragt!
Komt, zingen wij tot prijs van
Hem met onverzwakte stem!
Hij maakte ons, arme Negers!,
vrij! Van schande en slavernij
God! zegen Koning Willem drie voor zoveel gunst bewijs.

Ik denk dat de twee liederen die hierboven staan heel veel zeggen over de karakter en mentaliteit van de Surinamers en de Antillianen maar tegelijkertijd ben ik zelf ook beter gaan begrijpen waarom de Antillianen zich zo afstandelijk houden van alles wat te maken heeft met de 1 juli 1863 viering en herdenking. Wat mij erg betreurd is het feit dat twee bevolkingsgroepen met de zelfde voorouders,geschiedenis en erfenis niet instaat zijn gezamelijk te kunnen opereren om het proces van de emancipatie van de Caraïbische Nederlanders in onze samenleving te kunnen versnellen. Als wij zelf met elkaar niet eens kunnen worden om samen te werken en samen te leven in goede harmonie dan kunnen we ook niet al te veel verwachten van de andere betrokken partij. Want als wij willen emanciperen voor een betere samenleving, dan moeten we eerst naar ons zelf kijken en daarna aan onze ego's werken want zolang dat niet gebeurt, lach de tegen partij ons hard uit in ons gezicht en net als altijd, met een wijzende vinger.

Kerken erkennen leed van slavernij.

Amsterdam. De raad van kerken in Nederland erkent een rol te hebben gespeeld bij de Nederlandse slavernij.Dat stelt de raad in de verklaring die van morgen is uitgesproken in een kerk in Zeist.In de verklaring erkent de raad de nazaten van de slaven veel leed te hebben berokkend: We realiseren ons dat we te laat spreken,te weinig op het goede moment de goede inzichten hebben gehad en ons hebben laten leiden door misplaatst winstbejag en machtsmisbruik.Volgens algemene secretares Klaas van der Kamp is het de hoogste tijd dat de witte Nederlanders zich eenduidig uitspreken over onrecht dat is veroorzaakt door de slavernij Dat is volgens van der Kamp,150 jaar na de afschaffing van de slavernij in Nederland nog steeds niet gebeurd in deze bewoordingen.We hebben te lang weggekeken.Het is niet leuk te vertellen dat wij zelfs mee hebben gewerkt aan het systeem dat de zwarte holocaust heeft veroorzaakt.Maar de nazaten verdienen erkenning van wat hun is aangedaan.De slavernij roept bij vele nazaten emoties op,mede omdat de gevolgen ervan, zoals discriminatie,nog altijd in onze samenleving aanwezig zijn,zegt Van der Kamp. In 2001 verklaarde toenmalig minister Roger van Boxtel ( D66 ) namens de regering diepe spijt te hebben over het slavernijverleden.Hij deed dat op een antirascismeconferentie van de verenigde naties. De verklaring van de raad  is gericht aan, de kerken en de nazaten van de  mensen die ooit als slaven werden verhandeld en als slaven moesten werken;  de nazaten leven in verschillende landen ondermeer in Suriname en de Antillen, Caraïbische Nederland en in Nederland. Bij de raad zijn achttien kerken aangesloten, waaronder de RoomsKatholieke Kerk en de Protestantse Kerk in Nederland die 6,5 miljoen Christenen zeggen te vertegenwoordigen. Op 1 juli 1863 schafte Nederland als een van de laatste landen de slavenij af.

Dit was een persbericht uit de krant maar ik wil zelf ook graag een aantal punten aangeven waaraan ik me stoor. Zoals de heer Sandew Hira het zo mooi heeft uitgelegd zijn er twee varianten van afschaffing van de slavernij.Namenlijk de beschaafde vorm van afschaffing waarbij deze 4 punten zeker aan de orde moeten komen.Op de eerst plaats komt: Erkenning van de misdaad die gepleegd is. Ten tweede: Respect voor de mensen rechten. Als derde: Excuses van de dader richting slachtoffer. En op de vierde plek: Compensatie aan de slachtoffer.Al het tegengestelde hiervan,is de onbeschaafde vorm van afschaffing. Nederland had gezien hun houding en aanzien m.b.t.het mensenrecht kunnen kiezen voor de beschaafde vorm van afschaffing.Want tegenwoordig draagt Nederland het fenomeen (mensenrecht) hoog in het vaandel.Maar helaas spreekt men hier met gespleten tong want wanneer het hun zelf betreft dan is men niet bereid fouten te erkennen.Men probeert hun eigen huichelachtig gedrag goed te praten door zelfs passages uit de bijbel te gebruiken.  De regering kan alsnog het goede voorbeeld van de Kerken volgen. Ik zelf denk dat het de emancipatie van de bevolkingsgrroepen hier zal doen versnellen.

Altaar di montamentu.

Hier zien we hoe de trans Atlantische tot slaaf gemaakte ondanks dat zij hun eigen geloof en tradities over boord moesten gooien,toch stiekem een stukje van hun eigen identiteit hebben bewaard.Men wist hun eigen geloof te verrijken door het samen te voegen met het Christelijk geloof.Dit is een ceremonie altaar met beelden uit beide geloof dat zij toen praktizeerden.

De slaaf Tula liep ver vooruit op z'n tijd.

Deze bijzonder en dappere man had al heel gauw door dat er iets niet klopt met de Katholieke en Protestantse kerken tijdens de slavernij. Hij had het toen al door dat deze mensen niet eerlijk waren en dat hun zogenaamde goede intenties allemaal suggesties waren. Tijdens de onderhandelingen met pater Schink had Tula de pater daarom ook gevraagd: Vader is niet elk mens geboren uit één vader Adam en één moeder Eva ? Ai Vader zelfs een dier wordt beter dan ons behandeld. Met andere woorden van waar die ongelijkheid waarin zij moesten leven, terwijl de bijbel ons leert dat ieder mens gelijkwaardig geschapen is.